استفاده از کارواش نانو در محل

  • یک ماه پیش

 

برای استفاده از کارواش نانو در محل ابتدا با کارواش تماس تلفنی گرفته می شود. از طرف کارواش ، کارواش نانو بخار به محل مورد نظر همراه با کادر ارسال می شود. برای استفاده از کارواش نانو ابتدا مواد نانو به صورت کامل بر روی خودرو پاشیده می شود. بعد از گذشت چند دقیقه و اطمینان از اینکه مواد نانو ‌کاملا جذب آلودگی ها شده اند با استفاده از کارواش بخار خودرو بخار شویی می شود. میزان مصرف آب در بخار شویی خودرو یک پنجم شستشو با آب

شستشوی خودرو با آب عادی می باشد. کیفیت شستشو با کارواش نانو بخار به حدی بالاست که به آن صفر شویی خودرو نیز گفته می شود. یعنی بعد از بخار شویی هیچ آلودگی و میکروبی بر روی آن باقی نمانده و ماشسن در حد خرید از کارخانه تمیز خواهد شد‌ امروزه اکثر افرادی که به رنگ و تمیزی ماشینشان اهمیت زیادی قائل هستند ، و نیز تمایل به ایجاد خط و خش بر روی بدنه خودرو ندارند ، از کارواش نانو و یا کارواش نانو در محل استفاده می کنند.

کارواش نانو

کارواش نانو در محل می تواند برای شستشوی خودرو های سنگین ، بیل مکانیکی ، جرثقیل ها ، و بسیاری از موارد که امکان انتقال آن به کارواش مشکل بوده و بهتر است در پارکینگ های اختصاصی شستشو داده شوند ، مناسب می باشد. زیرا فقط با یک تماس کارواش بخار به محل ارسال شده و شستشو با بهترین کیفبت صورت می گیرد.

استفاده از کارواش نانو مزایای بسیار زیادی دارد. به این دلیل به سرعت بسیاری از کارواش ها در حال پیاده سازی این سیستم در کارواش خودشان می باشند.

   0 دیدگاه برای استفاده از کارواش نانو در محل