کارواش نانو بخار در محل

  • یک ماه پیش

 

کارواش نانو در محل با عناوین کارواش سیار ، کارواش بخار سیار و کارواش نانو بخار نیز شناخته می شود. کارواش نانو در شستشوی خودرو ها از مواد نانو بهره می برد. در کارواش نانو از پودر نانو کارواش برای شستشوی خودرو ها استفاده می شود.

خودرو ها دائما در معرض آلودگی های زیادی قرار دارند . آلودگی هایی از قبیل گرد و خاک ، چربی ها ، فضولات پرندگان ، دود ها ، قیر و ... . این الودگی ها در داز مدت روی بدنه خودرو باقی مانده و به رنگ آن چسبیده و در دراز مدت باعث کدر شدن رنگ بدنه خودرو می شوند.

کارواش نانو در محل

این آلودگی ها با مواد شوینده عادی و آب قابل پاک شدن نمی باشند. در بسیاری از موارد دیده شده است که از فرچه برلی شستشوی بهتر استفاده می شود. این مورد هم قابل تایید نمی باشد. زیرا باعث باعث افتادن خط و خش روی خودرو ها می شود. از طرف دیگر اگر فضولاتی که روی بدنه خودرو خسک شده اند با زور کنده شوند رانگ خودرو نیز همراه آن کنده خواهد شد.

کارواش نانو ، برای شستشو از مواد نانو و بخار استفاده می کند. پودر نانو کارواش در حالت نانومتری به آلودگی های روی بدنه خودرو ها نفوذ کرده و با آنها ترکیب می شود و به راحتی می توان آنها را پاک کرد. سیستم کارواش نانو بخار مجهز به لنس پاشیدن مواد روی خودرو می باشد.

   0 دیدگاه برای کارواش نانو بخار در محل